Trẻ được chăm sóc - giảng dạy với đội ngũ giáo viên trẻ, năng động nhưng giàu kinh nghiệm.